COVID 19

Leidraad Infectiepreventie

Gelukkig mag ik u vanaf 2 maart 2021 weer ontvangen!

Mijn praktijk zal vanaf deze datum wel anders zijn  georganiseerd dan u gewend was. Wees u er ook van bewust dat de kans, hoe klein ook, blijft bestaan dat u ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen besmet kunt raken in mijn praktijk of op weg naar mij toe. Met het maken van een afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Neemt u svp even de tijd om onderstaande informatie door te lezen. Klik hiervoor s.v.p. op onderstaand pictogram

 
 
 
 
 
leidraad_client.pdf

Triage

Onderstaand een aantal vragen om te beoordelen of het verantwoord is om een afspraak te maken. Zodat u zelf ook alvast de afweging kunt maken of het verantwoord is om een behandeling te plannen. Klik hiervoor s.v.p. op onderstaand pictogram 

  
 
 
 
triagevragenlijst.pdf

Steun de Leefstijlcampagne!!

In het rijtje van coronamaatregelen als handen wassen en afstand houden ontbreekt één hele vitale maatregel namelijk: gezond leven!

Dit schrijft Vereniging Arts en Leefstijl namens 1.900 medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

 

Klik op de link om deze brief te lezen Urgent-verzoek-tot-leefstijlcampagne-tijdens-COVID-19-pandemie

 

Op de website van Leefstijl en Corona wordt u uitgenodigd om deze brief van 11 november 2020 te steunen en om de brief van januari 2021 gericht aan het demissionaire kabinet onder uw netwerk te verspreiden!

https://www.leefstijlencorona.nl/